Rejestracja kont

Dostęp do zawartości przeznaczonej dla zarejestrowanych użytkowników udziela administrator serwisu właścicielom i pracownikom operatorów ISP spełniający przynajmniej jeden z warunków:

  • osoba jest członkiem Stowarzyszenia e-Wschód,
  • firma jest członkiem Klastra e-Wschód,
  • firma korzysta aktualnie z usług e-Wschód,
  • firma jest poważnie zainteresowana przystąpieniem do e-Wschód, po uprzednim przesłaniu dokumentów rejestrowych firmy (wpis UKE, KRS/EDG, NIP).